Mandag 28 November
Kl. 14:00, Utenfor Åsane Kulturhus Finn Formen- Utetrening i regi av Frisklivssentralen Bergen Kommune
Finn Formen-utetrening i regi av Frisklivsentralen i Bergen Kommune.

Finn Formen-Utetrening i regi av Frisklivsentralen i bergen Kommune.

Hver mandag kl.14.00.

Oppmøte utenfor Åsane kulturhus.

Åsane senter 52.

Kle deg løst og ledig .Ta med vann.

2022 © Åsane frivilligsentral