Trimgruppe

Trimgruppe hver onsdag kl.12.00-13.00. Program i samråd med fysioterapeut.

Sosialt treff  etter trimmen.
Siste onsdag i hver mnd.har vi bingo.

Møtested U82huset.Myrdalskogen 39.b.
Ta kontakt på tlf.55567245 for mer info.

IMG_0316

2021 © Åsane frivilligsentral