Mandagsturen

Til fjells i bydel Nord samt byfjellene

Turgruppen har 7 frivillige turlederere : Turene går hovedsaklig på fjellene i Åsane og på byfjellene og er av ulik vanskelighetsgrad. De er markert med  L= Lett, M= Middels, T= Tung. 

For å delta bør man være i normalt god form og litt vant til å gå i terreng. Det er ingen krav om påmelding til de vanlige mandagsturene. Det er bare å møte opp til oppsatt sted og tid. Oversikten finnes også i papirform. Den kan hentes på Åsane Kulturhus ved resepsjonen og i Frivilligsentralen/ U-82.

Turgruppen har også en lukket Facebook gruppe der du kan finne aktuell info. Det er en forutsetning at du deltar på turene hvis du ønsker å være medlem i denne. 

Turprogram for våren 2024 finner du her.

Mandagsturgruppen trenger flere turledere. Ta kontakt hvis du ønsker å bidra som frivillig. 

 tlf: 55 56 72 45/945 22 139.

siv.johansen@bergen.kommune.no


                                                  

                                            

Neste Mandagsturen

Dato Kl. Tittel Sted
Man 27.05 10:00 Mandagsturen- Bønestoppen- Gullsteinen Oppmøte Olav Kyrresgt G Linje 15 10:05
Man 03.06 10:30 Mandagsturen- Skagen Møtested: Åsane Terminal Oppmøte Åsane Terminal
Man 10.06 10:30 Mandagsturen Byvandring Møtested: Ved Hanseatisk Museum Oppmøte ved Hanseatisk Museum
2024 © Åsane frivilligsentral