Mandags turgruppe.

6 spreke turledere har satt opp turene -og 2 av dem er turledere hver gang.

Turoppsett ser du her .Mandagsturer  høsten 2022

Ta gjerne kontakt med Åsane Frivilligsentral for spørsmål. telf.55 56 72 45/945 22 139.

                                                  Kirsten Skorpen            tlf. 482 58 494

                                                  Evy RoseThomassen   tlf.997 15 043

                                                  Solveig Svendal            tlf.480 29 188

                                                  Alf Kålås                         tlf.938 52 190

                                                  Kjell Haukås                   tlf. 976 39 022

                                                  Johan Atle Bergsvik       tlf. 970 96 115

                                               

                                            

2022 © Åsane frivilligsentral