Afternoon Tea, Ulset Sykehjem

Gøye oppgaver for takknemlig gjeng venter på deg!

Det trengs nå en musikant eller to for at dette skal bli fullkomment. Takk til alle som har meldt seg som frivillig hittil

ønsket oppstart August/september. Oppdraget varer i ca 2 timer. 

Ta direkte kontakt med  aktivitet og frivillighetskoordinator ved Ulset Sykehjem karianne.fiske@bergen.kommune.no 

eller daglig leder ved Åsane frivilligsentral siv.johansen@bergen.kommune.no Tlf 94522139 så formidles kontakt

Klikk her for et innblikk i hvordan Afternoon Tea og det å være frivillig i eldreomsorgen arter seg


2024 © Åsane frivilligsentral